دسترسي سريع

برگزاری مصاحبه تخصصی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی در اداره كل استاندارد فارس

به گزارش روابط عمومی اداره كل استاندارد فارس مصاحبه تخصصی پذیرفته‌ شدگان آزمون استخدامی با رعايت موازين بهداشتي و حفظ فاصله گذاري و پروتكل هاي بهداشتي در اداره كل استاندارد استان فارس برگزار گرديد.

مهندس رهنما مدير كل استاندارد فارس  گفت :  پس از برگزاری آزمون استخدامی تعداد 23 نفر (چند برابر ظرفیت) برای مصاحبه معرفی شده‌اند و مصاحبه این افراد در 5 بخش و حوزه شامل 1- اندازه شناسي ، اوزان و مقياسها  2- نظارت و ارزيابي كيفيت  3-  تدوين وترويج استاندارد 4- برنامه ريزي 5- حسابداري   با استقرار نمایندگان تخصصی معاونت‌های مختلف در محل اداره استاندارد استان فارس و با نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار گرديد.


وی خاطرنشان کرد : از بین این افراد 10 نفر جهت به کارگیری در استاندارد استان جهت استخدام معرفی می‌شوند.