دسترسي سريع

1395/12/23 دوشنبه
 


                                

 
 اداره استاندارد شهرستان لارستان در اسفندماه 1376 فعاليت خود را آغاز و حوزه تحت پوشش آن شهرستانهاي لار ، لامرد ، مهر ، گراش و خنج تعيين گرديد و در حال حاضر با حضور 3 نفر از همكاران در زمينه بازديد و بازرسي ، نمونه برداري ، بازديد از تجهيزات شهر بازي ، ، صادرات(محصولات كشاورزي) ، آزمون (توسط آزمايشگاه آكرديته به آزما) ، سكوهاي گاز پركني ،تاييديه آسانسور ، رسيدگي محدود به پرونده هاي حقوقي و ... مشغول به فعاليت ميباشد.


آدرس : لار- شهر جديد - ميدان قبله - سايت اداري - خيابان استاندارد - اداره شهرستان لارستان
كد پستي 7431895466       صندوق پستي: 176-74315
تلفن:  3-52252731