دسترسي سريع

1395/12/23 دوشنبه


 

                                                                                    کلیه مناقصات و مزایده ها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) موجود می باشد.


 
                                                                                                     


 
                                                                                                                                             

 
                                                                                                                                  

 
                                                                                               


آگهي تامين نيروي خدماتي - شماره نياز  1100003094000003 زمان تا  1400/01/31
آگهي تامين خودروهاي سواري - شماره نياز  1100003094000002 زمان تا  1400/01/19
آگهي تامين نيروي خدماتي - شماره نياز  1100003094000001 زمان تا  1400/01/19
آگهي تامين خودروهاي سواري
- شماره نياز  1200003094000002 زمان تا  1400/01/15

آگهي تامين نيروي خدماتي - شماره نياز  1200003094000001 زمان تا  1400/01/15
*************************
آگهي خريد مواد شيميايي- شماره نياز  299003094000032  زمان تا 99/11/09  
آگهي بازرسي از مراكز عرضه سطح بازار استان فارس
- شماره نياز 1199003094000012
زمان تا 99/09/05
آگهي بيمه تكميلي درمان كاركنان اداره كل استاندارد فارس - شماره نياز  1199003094000011 زمان تا 99/08/27 
آگهي بازرسي از مراكز عرضه سطح بازار استان فارس -شماره نياز 1199003094000010 زمان تا 99/08/25
آگهي ارتقاء امنيت پروتكل هاي ارتباطي باشبكه دولت - شماره نياز
  1199003094000009 زمان تا 99/08/22

آگهي بيمه خودرو و آتش سوزي - شماره نياز  1199003094000008 زمان تا 99/08/05
آگهي خريد ديوارپوش -
  شماره نياز  1299003094000031 زمان تا 99/06/26
آگهي خريد كامپيوتر -  شماره نياز  1299003094000030 زمان تا 99/06/17
آگهي خريد كامپيوتر شماره نياز  1299003094000029 زمان تا 99/06/11
آگهي دوربين مدار بسته و تجهيزات - شماره نياز  1299003094000028 زمان تا 99/05/28  
آگهي كولر اسپيلت - شماره نياز  1299003094000026 زمان تا 99/05/04
آگهي دستگاه استرئو ميكروسكوپ  شماره نياز 1299003094000024 زمان تا 99/04/18
آگهي دستگاه هيتر شكر شماره نياز 1299003094000025 زمان تا 99/04/18

آگهي دستگاه ترازوي 0/01 شماره نياز 1299003094000023 زمان تا 99/04/18
آگهي دستگاه اتوكلاو شماره نياز  1299003094000022 زمان تا 99/04/18
 آگهي دستگاه تقطير جزء به جزء نيمه اتوماتيك شماره نياز  1299003094000020 زمان تا 99/04/01
آگهي خريد كيس شماره نياز 1299003094000013 زمان تا 99/03/25
آگهي سویئچ 16 پورت هایک ویژن شماره نياز 1299003094000014 زمان تا 99/03/25
آگهي خريد تجهيزات - شماره نيازها در متن آگهي زمان تا  99/03/20

آگهی پلمپ امنيتي شماره نياز 1299003094000003 زمان تا 99/03/10
آگهی تمديد لايسنس ويروس ياب - شماره نياز 1199003094000006 زمان تا 99/03/10
 آگهي پلمپ امنيتي - شماره نياز 1299003094000002 زمان تا 99/02/29

 آگهي پلمپ امنيتي - شماره نياز 1299003094000001 زمان تا 99/02/15
 آگهي ارتباط اينترانت لارستان و اقليد - شماره نياز 1199003094000005 زمان تا 99/02/18

آگهي تامين نيروي خدماتي - شماره نياز  1199003094000003 زمان تا 99/01/26
آگهي تامين خودروهاي سواري - شماره نياز 1199003094000004 زمان تا 99/01/26

آگهي تامين نيروي خدماتي - شماره نياز 
1199003094000001 زمان تا 99/01/20
آگهي
تامين خودروهاي سواري
- شماره نياز 1199003094000002 زمان تا 99/01/20

**************
آگهي درخواست اقلام ترويجي - شماره نيازها د رمتن آگهي  زمان تا  98/12/13
آگهي بازرسی از مراکز عرضه استان فارس
- شماره نياز  1198003094000013  زمان تا  98/12/12
آگهي ثبت اطلاعات
- شماره نياز  1198003094000014  زمان تا  98/12/12
آگهي خريد بن خريد اقلام مصرفي و خوراكي  - شماره نياز  1298003094000013  زمان تا  98/12/12
آگهي ثبت اطلاعات
- شماره نياز  1198003094000012  زمان تا  98/12/07
آگهي بازرسی از مراکز عرضه استان فارس - شماره نياز 1198003094000011 زمان تا 98/12/07
آگهي برقراري ارتباط از طريق اينترانت با پهناي باند 1 الي 2 Mb در نمايندگيهاي استاندارد مستقر در شهرستانهاي لارستان و اقليد - شماره نياز 1198003094000010 زمان تا 98/11/27
آگهي ثبت اطلاعات
- شماره نياز 1198003094000009 زمان تا 98/11/23
آگهي ثبت اطلاعات - شماره نياز 1198003094000008 زمان تا 98/11/16
آگهي بازرسی از مراکز عرضه استان فارس - شماره نياز 1198003094000007 زمان تا 98/11/16
آگهي استعلام قيمت بيمه خودرو و ساختمانهاي اداره استاندارد فارس- شماره نياز 1198003094000006 زمان تا 98/07/28
آگهي بازرسي از مراكز عرضه استان فارس-  شماره نياز 1198003094000005 زمان تا 98/06/11
آگهي خريد سوئيچ و  دوربين هاي امنيتي اداره كل استاندارد فارس  1398
گهي خريد تجهيزات آزمايشگاه بتن و آجر اداره كل استاندارد فارس  1398
آگهي استعلام قيمت كنداكتومتر اداره كل استاندارد فارس 1398
آگهي استعلام خريد كامپيوتر اداره كل استاندارد فارس 1398
 آگهي استعلام خريد كامپيوتر اداره كل استاندارد فارس 1398
آگهی استعلام تامین نیروی خدماتی اداره كل استاندارد فارس 1398
آگهي استعلام قيمت دستگاه ضبط تصوير  32 كانال استاندارد فارس 1398
آگهي استعلام قيمت قطعات كامپيوتري اداره كل استاندارد فارس 1398
آگهي استعلام قيمت تامين نيروي انساني اداره كل استاندارد فارس 1398
آگهي استعلام قيمت تامين خودرو سواري اداره كل استاندارد فارس 1398


**********

آگهی استعلام قیمت  بیمه خودرو و بیمه آتش سوزی ساختمان های اداره کل استاندارد فارس 1397
آگهي استعلام قيمت بازرسي از مراكز عرضه در سطح استان فارس 1397
آگهي استعلام قيمت به منظورانجام بيمه تكميلي كاركنان اداره كل استاندارد 1397
آگهي استعلام قيمت به منظور تعميرات ساختمان نمايندگي استاندارد لارستان 1397
آگهي استعلام قيمت مودم 1397
 آگهي استعلام دستگاه حضورو غياب 1397
آگهي استعلام آنتي ويروس 1397
آگهي هاي استعلام جديد 1397