دسترسي سريع

نمایندگی اقلید
1395/12/23 دوشنبه


 
1390/6/6 یکشنبه
 
                     
 
نمايندگي شهرستان اقليد در شهريورماه 1385 فعاليت خود را آغاز و حوزه تحت پوشش آن شهرستانهاي اقليد ، آباده ، خرم بيد و بوانات تعيين گرديد و در حال حاضر با حضور 2 نفر از همكاران در زمينه بازديد و بازرسي ، نمونه برداري ، بازديد از تجهيزات شهربازي و ... مشغول به فعاليت ميباشد.

آدرس: بلوار آِت الله ابطحي - نرسيده به ميدان استاندارد - نمايندگي استاندارد شهرستان اقليد
  تلفن: 44520808   
 
                           .