دسترسي سريع

معرفی مدیر کل
1390/6/6 یکشنبه
 
رهنما مدير كل استاندارد فارس


نام و نام خانوادگی مدیرکل :         مرتضی رهنما
            

                  سوابق تحصیلی مدیر کل :           لیسانس مهندسی مکانیک


 
ملاقات حضوری با مدیرکل محترم استاندارد فارس
روزهای یکشنبه ساعت 9 صبح لغایت 15

 
تلفن تماس : 36291100

 
سوابق اجرایی مدیر کل :

 
نام سازمان ، دستگاه ، نهاد سمت یا مسئولیت
دفتر برنامه ریزی اقتصادی استانداری مدیرکل
سازمان نظارت بر قیمتها و خدمات مدیرکل
شرکت شهرکهای صنعتی مدیرعامل
سازمان صنایع و معادن رئیس
اداره کل تعاون مدیرکل
اداره کل استاندارد کهگیلویه و بویراحمد مدیرکل
معاونت سیاسی و امنیتی استانداری معاون سیاسی و امنیتی