دسترسي سريع

تاریخچه
1390/6/6 یکشنبه
در سال 41-1340 ضرورت توسعه تشكيلات موسسه استاندارد و توسعه آن در سراسر كشور مد نظر قرار گرفت و در سال 1342 استاندارد در استان فارس آغاز به كار نمود .
از سال 1343 اداره استاندارد فارس و بنادر رسما و مستقلا با 5 نفر پرسنل شروع به كار كرد  و تا سال 1351 بصورت استاندارد منطقه به فعاليت خود ادامه داد و در شهريور سال 1357 با تغيير ساختار سازماني  ، مديريت آن استحكام گرفت .
در ابتدا بيشتر فعاليت هاي اداره معطوف به شناساندن مفاهيم استاندارد ، اجراي قانون اوزان و مقياسها و نظارت بر فرآورده هاي صادراتي مناطق جنوبي كشور بود .
در كنار اين فعاليت ها ، اداره به توسعه امكانات آزمايشگاه هاي كنترل كيفيت خود پرداخته و بر محصولات داخلي بيشتري نظارت نمود . در سالهاي بعد با تقويت و توسعه كادر خبره و تشكيلات و تجهيزات اداره ، دامنه فعاليت  اداره استاندارد فارس  بسيار توسعه يافت.
در راستای گسترش فعالیت هاي اداره كل استاندارد در اسفند 1376 اداره استاندارد شهرستان لارستان شروع به فعالیت نمود و منطقه جنوب فارس را تحت پوشش خود قرارداد.
همچنين در شهریور 1385  نمايندگي استاندارد اقلید در شمال فارس افتتاح گردید و
در شهريور 1396 نمايندگي جهرم پس از وقفه اي يك ساله كار خود را از سرگرفت .