دسترسي سريع

فرم ها و مراحل انجام کار
1390/9/9 چهارشنبه

جهت دريافت آخرين اطلاعات شرح گردش و مدارك مورد نياز فرايندها كليك نمائيد

فرآیندها

1- فرایندهای مرتبط با بخش اجرای استاندارد

 • نام فرآيند : صدور و تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد ملی جهت کالا و خدمت                 
صدور پروانه :  
                        فرآيند صدور پروانه كاربرد علامت استاندارد
                        دریافت فرم صدور پروانه
                       مدارک مورد نیاز صدور پروانه
                      
پرسشنامه اطلاعات فنی
                        قرارداد صدور پروانه استاندارد تشویقی
                       فرم درخواست ثبت گواهی خوداظهاری محصول   -    مدارک موردنیاز   -    مراحل انجام کار
                       نمونه فلوچارت توليد و چارت سازماني
                       راهنماي كار واحد توليدي با سامانه

               تمدید پروانه :
                        شرايط تمديداعتبار پروانه استاندارد
                        مراحل انجام کار تمدید پروانه
                        مدارک مورد نیاز جهت تمدید پروانه           

  
                      (پیگیری مراحل انجام کار : اداره کل استاندارد فارس خیابان قصردشت - ساختمان شماره 3 - بخش اجرای استاندارد)
   
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
.
2- فرایندهای مرتبط با بخش آموزش
 
 •  نام فرآیند: آموزش

                    آموزش و کارآموزی
                          کارآموزی دانشجویان و ...
                             دریافت فرم
                             مراحل انجام کار
                            توضيحات مرتبط با فرآِيند كارآموزي دانشجويان

 • نام فرایند : تایید صلاحیت

                 تاییدصلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت :               
                       سامانه تخصصی  نظارت بر اجرای استاندارد ( سینا )                                 >>  انجام فرآیند بصورت غیر حضوری 
                             مدارک مورد نیاز و راهنمای استفاده از سامانه نظارت
                             
                              رشته های تحصیلی مورد قبول
                              محتوای آزمون

 
                  تاييد صلاحيت شرکتهای آموزشی همكار :                     
                      
                            توضیحات مرتبط با فرایند
                            مراحل فرایند تایید صلاحیت
                            دریافت فرم درخواست تاییدیه 
                            مستندات الزامی جهت دریافت تاییدیه


 
                 تاييد صلاحيت کارشناسان استاندارد  :                             
                 
                             توضیحات مرتبط با فرایند 
                             مراحل فرایند تایید صلاحیت
                             دریافت فرم درخواست صدور گواهی کارشناس استاندارد
                             دریافت فرم درخواست تمدید گواهی کارشناس استاندارد
                             جدول مقررات رشته های تخصصی
                              تعرفه حق الزحمه   

                             آشنايي با فرآيند اخذ پروانه و شرايط انتخاب و نحوه فعاليت كارشناسان استاندارد
                           
       شایان ذکر است اداره آموزش و ترویج  اداره کل استاندارد استان فارس با شماره تماس :36265463 آماده هرگونه پاسخگویی در این زمینه خواهد بود.
       
             
                      (پیگیری مراحل انجام کار : اداره کل استاندارد فارس خیابان قصردشت - ساختمان شماره 1  -   بخش آموزش)

     
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 
3- فرایندهای مرتبط با بخش تدوین
 
 • نام فرآيند : تدوين استاندارد ملي     

                   سامانه جامع تدوین استاندارد سازی ملی                                                       >>  انجام فرایند به صورت غیر حضوری
            
                  جستجوگر منابع و موضوعات پیشنهادی تدوین استانداردهای ملی        


                            فرایند اجرایی تدوین استاندارد ملی
                             مدارك تاييد اشخاص حقيقي و حقوقي
                            امور مرتبط با فرایند تدوین استاندارد
                            درخواست تدوین و تجدیدنظر استانداردهای ملی
                         
 •   نام فرآيند : مشاركت در تدوين استانداردهاي بين المللي  (CODEX, IEC, ISO, OIML)  :  

            مشاركت در تدوين استانداردهاي بين المللي                    >>  ارائه خدمت الكترونيكي
             
            آرشيو الكترونيكي مطالعات تطبيقي
             
 •    نام فرآيند : صدور پروانه كارشناسي استاندارد  :

               مستندات الزامي  اشخاص حقوقي متقاضي تدوين استاندارد
                    دستورالعمل تاييد اشخاص حقوقي متقاضي تهيه پيش نويس استانداردهاي ملي ايران                            (پیگیری مراحل انجام کار : اداره کل استاندارد فارس خیابان قصردشت - ساختمان شماره 3 - بخش تدوین : مسئول آقاي منصوري - تلفن : 36290908) 

    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

4- فرآیندهای مرتبط با بخش تایید صلاحیت و سیستمهای مدیریت کیفیت

 
 •  نام فرآیند: تاییدصلاحیت آزمایشگاههای همکار(آزمون و کالیبراسیون)    
             

                  فرمهای مورد نیاز :

                       فرم درخواست تایید صلاحیت آزمایشگاه  
                       گزارش ممیزی داخلی      
                       صورتجلسه بازنگری مدیریت            
                       تعهدات آزمایشگاه همکار
                       گزارش عملکرد ماهیانه
                       فرم ليست سهامداران

                      فرم خلاصه طرح توجیهی متقاضیان گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار
                      فرم صدور/ افزایش دامنه گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار
                      فرم تمدید گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار
                      مراحل انجام فرآیند صدور گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار
                      ضوابط و الزامات آزمایشگاه همکار

         نام فرآيند :  تاييد صلاحيت شركتهاي گواهي دهنده              
               دریافت اطلاعات مورد نیاز شرکتها و موسسات مشاور سیستمهای کیفیت

         نام فرآيند : تاييد صلاحيت شركته هاي بازرسي                 
                دریافت اطلاعات مورد نیاز شرکتهای بازرسی کالا

                دریافت اطلاعات مورد نیاز شرکتهای بازرسی خدماتی

           
                   سامانه جامع مرکز ملی تایید صلاحیت ایران                                             >>   انجام فرایند به صورت غیر حضوری

                    سامانه تخصصی  نظارت بر اجرای استاندارد ( سینا)       

  (پیگیری مراحل انجام کار : اداره کل استاندارد فارس خیابان قصردشت - ساختمان شماره 5  - بخش تاییدصلاحیت و سیستم های مدیریت کیفیت : مسئول خانم كلايي - تلفن :36290904)
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

5- فرآیند بازرسي، صدور گواهينامه و تاييديه آسانسور 


     فرم هاي مشخصات فني و تاييديه اجزاء آسانسور :
 

               دريافت فرمهای جديد ( براي ساختمان هاي داراي پروانه ساختماني صادر شده بعد از 94/05/01 )
 

   آريا فولاد قرن                            بازرسي مهندسي ايران               بهداد صنعت اريان خراسان
   بهينه سازان اعتماد صنعت               پارس سامان                          پاكسوز موتور
   پرشين نگين اطلس                       روشا انديش                          زاكرس تطبيق كالا
   سروش ناظران ارم                      صعود ازماي نوين ارگ             كيفيت واستاندارد ايران
   معيار گستر صدر                        مقياس گستر توس                     نوين معيار ازماي آپادانا

   سنجش سازه آرمين                      كيفيت آفرينان زاگرس

              دريافت فرمهای قديمي ( براي ساختمان هاي داراي پروانه ساختماني صادر شده قبل از 94/05/01 )


   آريا فولاد قرن                          بازرسي مهندسي ايران               بهداد صنعت اريان خراسان
   بهينه سازان اعتماد صنعت             پارس سامان                          پاكسوز موتور
   پرشين نگين اطلس                     روشا انديش                          زاكرس تطبيق كالا
   سروش ناظران ارم                    صعود ازماي نوين ارگ              كيفيت واستاندارد ايران

   معيار گستر صدر                      مقياس گستر توس                     نوين معيار ازماي آپادانا
   سنجش سازه آرمين                    كيفيت آفرينان زاگرس

  (پیگیری مراحل انجام کار : اداره کل استاندارد فارس خیابان قصردشت - ساختمان شماره 3 -  بخش اجراي استاندارد)
 
  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

6- فرایندهای مرتبط با بخش صادرات و واردات


 •   نام فرآیند: آزمون و ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی                             
              ارزیابی و اعلام ماهیت کالا وارده / صادره (تعیین ماهیت کالا اظهار شده)  

                   صادرات :
                             
   دریافت فرم
                             
مراحل انجام کار
                   واردات :
                              
  دریافت فرم
                                 مراحل انجام کار
                                 فرم تقاضای حذف بازرسی کالا در مبدأ

                                                

                    سامانه صادرات و واردات و تعيين ماهيت

                     سامانه مبارزه قاچاق کالا

                    ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی
                   
                      ( پیگیری مراحل انجام کار: منطقه ویژه اقتصادی شیراز - نمایندگی اداره کل استاندارد )