دسترسي سريع

1395/12/23 دوشنبه

 
شناسه خدمت  10031455000 - تدوین استاندارد ملی و  مشارکت در استانداردهای بین المللی

 
 استعلام استانداردهای ملی موجود استعلام استانداردهای ملی باطل شده
استعلام پیشنهادات کمیته برنامه ریزی استعلام اولویت های تدوین استاندارد ملی
استعلام پیش نویس استاندارد های ملی جستجوی منایع و موضوعات پیشنهادی جهت تدوین استانداردهای ملی


شناسه خدمت
13011456000 -تایید صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی

 
 
استعلام آزمایشگاه های همکار تایید صلاحیت شده (مركز ملي تاييد صلاحيت) استعلام آزمایشگاه های همکار تایید صلاحیت شده (سامانه نظارت)
 استعلام شرکتهای بازرسی تایید صلاحیت شده استعلام شرکتهای بازرسی خدماتی تایید صلاحیت شده
استعلام کارشناسان استاندارد تایید صلاحیت شده استعلام شرکتهای آموزشی همکار تایید صلاحیت شده
استعلام شرکتهای گواهی دهنده تایید صلاحیت شده

جدول مقررات رشته هاي تخصصي مديران كنترل كيفيت و كارشناسان رسمي استاندارد -آذر 97شناسه خدمت 10031457000- نظارت بر کیفیت ارائه خدمت و تولید کالا
 
 
استعلام واحدهای تولیدی تحت پوشش استاندارد استعلام پروانه های کاربرد علامت استاندارد
استعلام استانداردهای ملی اجباری استعلام و پیگیری وضعیت درخواست صدور تاییدیه ایمنی و کیفیت آسانسور فارس
استعلام فروشندگان معتبر آسانسور در فارس استعلام تجهیزات تفریحی ایمن سازی شده در سطح کشور


استعلام اعتبار پروانه کاربرد علامت استاندارد  از طریق سامانه پیامکی 10001517  


 لیست دارندگان پروانه و تاییدیه - مصالح ساختمانی استان فارس

 لیست تولیدکنندگان تجهیزات تفریحی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد

 لیست استاندارد های ملی در دامنه تجهیزات شهربازی ها

 لیست شرکت های بازرسی آسانسور استان فارس
 
شناسه خدمت 10031458000- ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی
 


شناسه خدمت 10031459000- ارزیابی وسایل توزین در مراکز عرضه عمومی