بنر سايت
چهارشنبه 7 خرداد 1399   21:02:32
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
چهارشنبه 7 خرداد 1399 14:28:04
نمایندگی اقلید


  
نمايندگي شهرستان اقليد در شهريورماه 1385 فعاليت خود را آغاز و حوزه تحت پوشش آن شهرستانهاي اقليد ، آباده ، خرم بيد و بوانات تعيين گرديد و در حال حاضر با حضور 2 نفر از همكاران در زمينه بازديد و بازرسي ، نمونه برداري ، بازديد از تجهيزات شهربازي و ... مشغول به فعاليت ميباشد.

آدرس: بلوار آِت الله ابطحي - نرسيده به ميدان استاندارد - نمايندگي استاندارد شهرستان اقليد
  تلفن: 44520808                              .
.